Jooksugrupp esitas seiklusradade rajamise idee Hiiu valla kaasavasse eelarvesse

Blogi

Kommenteeri

Nimetus: Avalikus kasutuses seiklusradade rajamine Kärdlasse

Olulisus (millise valla probleemi lahendab või millise uue võimaluse loob): Kuigi Hiiumaa arengustrateegia 2020+ ütleb, et “Hiiumaa on armas, peresõbralik, loodust hoidva ja väärtustava elujõulise uuendusmeelse kogukonnaga saar Läänemeres” ja Hiiumaa turismisektor on suunaks võtnud pereturismi, on Hiiumaa väikelastel ja noortel korraldamata  vaba aja veetmise võimalused, st lisaks ringidele ja trennidele, kasinad. Hiiumaal napib avalikke mänguväljakuid ja hoopiski puuduvad nii avalikus kasutuses kui ärilisel eesmärgil rajatud seiklusrajad.

Lühikirjeldus (mil viisil ettepanek ellu viiakse, kas ettepanek on teostatav 12 kuu jooksul, milline on teostaja taust ja varasem kogemus): Kavas on Kärdlasse rajada kaks seiklusrada: üks väikelastele ja teine noortele ning täiskasvanutele. Olemas on kontakt ja hinnapakkumised kahelt ettevõttelt, kes tegelevad Eestis seiklusradade planeerimise ja rajamisega. Positiivse rahastusotsuse korral läheksime hinnapakkumistega konkreetsemaks ning lepiksime 2018. aasta kevadesse kokku seiklusraja paigaldamise ning enne seda korraldaksime maa-alal ettevalmistavad talgud. Ettepanek on teostatav 12 kuu jooksul.

Hiiumaa Jooksugrupp korraldab mitmeid igaaastasi spordisündmusi, viib läbi treeninguid ning on lõpetamas Kärdlasse rajatava välijõusaali projekti – see kõik näitab, et  jooksugrupi meeskonnal on väga head projektijuhtimise teadmised ja kogemused.

Illustreeriv foto: https://ajaleidja.wordpress.com/2010/09/16/27/

Eelarve (ettepaneku teostamise hinnanguline maksumus):
  • Kaasava eelarve taotlus - 15 000 eurot,

  • Lisarahastus (rahastus teistest projektidest ja ettevõtjatelt ning eraisikutest toetajate rahaline panus) - ligikaudu 7 200 eurot,

  • KOKKU eelarve - ligikaudu 22 200 eurot (hind täpsustub pärast hinnapakkuja objektil käimist ning konkreetsete puude väljavalimist ja nende vahede mõõtmist).

Muu oluline teave, mida idee hindajal oleks oluline teada:

Pärast mitmete võimalike seiklusraja asukohtade kaardistamist Kärdlas on jäänud valikusse kolm asukohta, mille vahel toimus perioodil 11.–20. september 2017 avalik hääletus Hiiumaa jooksugrupi veebilehel:

http://maraton.hiiumaa.ee/meist/projektid/seiklusrada

Hääletusest võttis osa 126 inimest, hääletuse tulemused on järgmised:

1. Hiiu vallale kuuluv kinnistu, registrikoodiga 37101:003:0057 - 65 häält

2. Hiiu vallale kuuluv kinnistu, registrikoodiga 37101:003:0058 - 21 häält

3. Hiiu vallale kuuluv kinnistu, registrikoodiga 37101:003:0046 - 40 häält

Hääletustulemustest lähtuvalt eelistame seiklusraja rajada kõige enim meeldivaks märgitud asukohta ehk kinnistule registrikoodiga 37101:003:0057. Asukoht annab hea võimaluse rajada sama kinnistu murualale suur laste mänguväljak eri atraktsioonidega.

Hääletuse käigus küsisime ka, kas hääletaja on nõus tulema maa-ala korrastavatele talgutele. 126st inimesest 77 vastas küsimusele jaatavalt ning 66 inimest andis oma kontakti, et saaksime nendega talgute toimumise aja osas infot vahetada.

Väljavõte hääletajate lisatud kommentaaridest:

  • Väga hea mõte, et ka vanematel lastel oleks mänguväljak. Koht 1 sellepärast, et tuulevaikses kohas saab rada kasutada pikema perioodi vältel (varakevad, hilissügis) ning raja loomisega saab uus koht linnas korda ja kasutusse võetud. Hea, kui kompleksselt leitakse lahendus ka raja hooldusele/valgustusele/jäätmeveole.

  • Kuna ei ela enam aastaid Hiiumaal, siis ei julge lubada, et saan talgudele appi tulla.  Nr 1 piirkonna valisin seetõttu, et kunagi vist Onu Ööbiku pargina planeeritud piirkond jääb teenimatult "kaardilt kõrvale". Korrastatud kujul annaks ta lisaväärtust ja avarust rannapiirkonnale ja Kärdlale tervikuna. Ka see suur sild (Nuutri sild?) on väärtus omaette, kuid väga-väga võssa kasvanud ja väsimas. Ehk saaks ka selle "karjamaa ranna" piirkonna, mis minu lapsepõlves väga agaralt kasutuses oli, taas ellu äratada.

  • Palun mõelge ja tehke ka midagi pisematele sinna lähedusse. Et kui tulla erinevas lastega, siis oleks ka umbes 2 aastasel seal kõrval tegevust.

  • Variant ühe puhul peaks mõtlema ka parkimisele. Nii palju kui mina seiklusparkides olen käinud, käiakse seal palju ka gruppide ja bussidega. Olemasolev Rannapaargu parkla on suviti autosid täis. Kärdla sadama omas on küll ruumi, aga jääb nõksa eemale. Vabrikuväljakul ka ülemäära ruumi pole.  

  • Tegelikult olen aastaid mõelnud, et Rannapaargu juurde peaks/võiks rajada lastele midagi. Väikestele, ma mõtlen – korralik mängudemaa. Ja tuleks taastada RANNA-ala. Ujumiskoht(ad) Kärdlas justkui on, aga randa kui sellist mitte. Kõik minu mandri külalised imestavad selle üle. Kui oleks lastel tegevust, tuleksid noored emad, vanaemad ja pered randa. Taastaks ehk selle, mis oli minu lapsepõlves – 80-ndatel. Oli mõnus terve päev RANNAS olla. Oleks vaid tegevust ja ilus puhas rannaala. Tuleksin appi iga kell tegema, puhastama, rajama, ehitama...

  • 3. asupaik võiks pigem olla merevaatega hotelli asukohaks. 1. sest haaraks tegevusega ühe levist välja jääva paiga.

  • Väga hea idee seikluspark rajada. Mitmekesistab kindlasti Hiiumaal vaba aja veetmise võimalusi. Eelistan nr 2 seetõttu, et lähedal on mererand, ujumissild, kiiged ja restoran. Arvan, et inimesed eelistavad minna sinna, kus teised lisavõimalused ka lähedal on (eelkõige just turistid). Kuigi Kärdlas ei ole vahemaad pikad.

Lisa kommentaar

Email again: