Ettepanek Hiiu valla kaasavasse eelarvesse

Blogi

Kommenteeri
Hiiumaa jooksugrupp esitas Hiiu valla kaasavasse eelarvesse idee rajada Kärdlasse välijõusaal! Välijõusaali rajamiseks on saadud osalist rahastust Rahandusministeeriumi kohaliku omaalgatuse programmist.

Ettepanek Hiiu valla kaasavasse eelarvesse 

Esitaja: MTÜ Hiiumaa jooksugrupp, maraton@hiiumaa.ee 

Nimetus: Välijõusaali rajamine Kärdlasse 

Olulisus: Kärdlas puudub värskes õhus sportimiseks mõeldud välijõusaal. Staadionile lisaks ei ole Kärdlas sportlikult värskes õhus vaba aja veetmiseks mõeldud rajatisi ning siseruumides toimivad treeningud või pakutavad sportimisvõimalused ei paku suurele osale võimalikele treenijatele tänu spartalikele tingimustele huvi. 

Lühikirjeldus: Hiiumaa jooksugrupp plaanib 2017. aasta kevadel rajada Hausmaa tee 2 maa-alale 10 seadmest koosnevat välijõusaali. 

Eelarve: Hiiumaa jooksugrupp on kolme hinnapakkumise seast välja valinud PoMo Playgrounds OÜ poolt tehtud pakkumise summale 11 769 eurot. Hinnapakkumises sisaldub paigalduse ja transpordi hind. 

Plaani autor: Teet Elstein

Vahendid on olemas tasakaalupoomi, rööbaspuude, lõuatõmbekangi, kätekõverduse ja kõhulihaste treeningvahendi soetamiseks 1964,92 eur. 

Rahastust ootavad seadmed:

1.     venitussein, ratta- ja suusahoidja (mis on kõik üks seade)

2.     rippredel

3.     fitness-seade Single Walking

4.     fitness-seade Single Space Walker

5.     fitness-seade Leg Strengthening/Stretching  

Rahastust ootavate seadmete hind kokku: 9804,08 eur (sh km%). 

Lisaks seadmete soetamisele, paigaldamisele ja transpordile, tuleb teostada:

-       maapinna tasandustööd

-       pinnase äravedu ja utiliseerimine

-       haljastustööd, soetada hakkepuitu 275 m2 maa-ala katmiseks ca 3-5cm ulatuses 

Viimati nimetatud tööde teostamisel on planeeritud kasutada Hiiumaa jooksugrupi liikmete ja kogukonna vabatahtlikku tööpanust. Pinnase äraveo ja utiliseerimise ning hakkepuidu soetamise ja transpordi osas on kavas kaasata sponsoreid Hiiumaa ettevõtjate näol. 

Muu oluline teave: Rahandusministeeriumi kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest eraldati 2016. aasta lõpus Hiiumaa jooksugrupile välijõusaali rajamise esimese etapi rahastamiseks 1964,92 eurot. Esimeses etapis paigaldatakse virgestusalale kõhulihaste treeningvahend, kätekõverduskangid, lõuatõmbekangid, rööbaspuud ja tasakaalupoom.  

Hiiumaa jooksugrupi eesmärgiks on kogu välijõusaal so 10 seadet paigaldada ühe korraga.

Lisa kommentaar

Email again: